Szukaj:

Rozdajemy kalendarze 2012!
Rozdajemy kalendarze 2012!

To ju? czwarty kalendarz serwisu wstalowej.pl. Z tej okazji przygotowali?my 50 kalendarzy, które mogli otrzyma? mieszka?cy miasta, ktorzy zg?osili si? do nas mailowy lub facebookowo. Przedstawiamy wi?c list? osób, których domy lub firmy ozdobi kalendarz ze zdj?ciem Stalowej Woli.1. S?awek Adamczyk
2. Marcin Tryka
3. Piotr Roga?a
4. Kamil Górecki
5. Maciek Adamczyk
6. Krystian Tabaka
7. Marlena Katarzyna Baran
8. Marek Gajda
9. Maciej Buczek
10. Dariusz Pa?ciak
11. Pawe? Kolano
12. Marcin Warcho?
13. Ilona Denisiuk
14. Marzena Partyka
15. Rafa? Baran
16. Krzysztof Mazur
17. Dawid Sieradzki
18. Filip Sioda
19. Piotr Serafin
20. Marcin Daca
21. S?awomir Wyka
22. Marzena Partyka
23. Danuta Partyka
24. Dominik Pa?ciak
26. Magdalena Partyka
27. Bo?ena Mazur
28. Ewa Krukowska
29. Marek Mazur
30. Konrad Staniek
31. Mateusz Jocek
32. Ramona Ma?gorzata Kurzyna
33. S?awomir Pieczonka
34. Marcin Flis
35. Tomasz Buczek
36. Sandra Banas
37. Dawid Szaczkowski
38. Ilona Machaj
39. Piotr Smagacz
40. Karol Wojtala
41. Rados?aw Moskal
42. Paulina Maj
43. Zbigniew Jarecki
44. Katarzyna Mazurek
45. Pawe? Garbacz
46. Anna Zagu?a
47. Marek Nowak
48. Justyna Wyka
49. Karolina Brzezi?ska
50. Micha? Malinowski

 

Wszystkim osobom serdecznie dzi?kujemy za udzia? w urodzinowym konkursie, za? zwyci?zcom gratulujemy :)

 

Miejsce odbioru kalendarzy: Sklep odzie?owy mieszcz?cy si? w nowym pawilonie targowym pod numerami 4-5 w godzinach pracy sklepu (do wtorku, 31 stycznia w??cznie).

 

 

 

 

 

Kalendarz 2012

 

__________________________________________________________________________

 

Regulamin konkursu Kalendarze 2012.
1. Konkurs organizowany jest przez serwis informacyjny wstalowej.pl.
2. Przyst?pienie do konkursu jest równoznaczne z wyra?eniem zgody przyst?puj?cego uczestnika na podanie do publicznej wiadomo?ci (podczas og?oszenia zwyci?zców na stronie internetowej) jego danych personalnych, tj. imienia i nazwiska.
3. W Konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy, kto wy?le e-mail na adres konkurs@wstalowej.pl wraz z imieniem i nazwiskiem lub polubi fan page wstalowej.pl na portalu spo?eczno?ciowym Facebook.
4. Nagrodami w konkursie jest 50 szt. kalendarzy formatu B2. Jeden uczestnik konkursu mo?e wygra? jeden kalendarz.
5. O wygranej i formie odbioru wszyscy nagrodzeni uczestnicy zostan? poinformowani za po?rednictwem strony internetowej oraz e-maila.
6. Laureaci konkursu nie maj? prawa do ubiegania si? o gotówkow? warto?? nagród obj?tych konkursem.
7. Organizator zastrzega mo?liwo?? odwo?ania b?d? przerwania konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzania zmian w przeprowadzaniu konkursu, uzale?nionych od jego przebiegu. Informacja o odwo?aniu konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.wstalowej.pl.
8. Zwyci?zcy konkursu mog? odebra? kalendarz w terminie do 14 dni od chwili og?oszenia wyników.
9. Uczestnicy konkursu o?wiadczaj?, ?e wyra?aj? zgod? na wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.admin, 22-01-2012
Komentarze
Piotr Serafin(13-01-2012, 14:43:03)
Wszyscy moi znajomi pytaj?, czy b?d? znów kalendarze? No i prosz? - jaki ?adny:)
Mariusz(14-01-2012, 09:15:58)
Tak sie sk?ada, ?e jestem posiadaczem pozosta?ych 3 kalendarzy :) hehe nie sklamie stwierdzeniem, ?e chcia?bym i ten :D
SZP(14-01-2012, 10:40:43)
powodzenia!
To tylko ja ;)(20-01-2012, 15:37:32)
Kiedy wyniki??? Bo ju? si? nie mog? doczeka? kiedy odbior? swój kalendarz :)))
dominik(21-01-2012, 15:07:26)
ja te? ;)
wstalowej(22-01-2012, 11:32:55)
Prosz? bardzo. Zapraszamy do odbierania :)
marcin(22-01-2012, 19:30:55)
dzi?ki! naprwade ciesze sie z tego kalendarza jak dziecko!:D Jest super!
To tylko ja ;)(23-01-2012, 16:58:48)
No i si? doczeka?am ;p dzi?ki wielkie, a kalendarz ju? wisi na ?cianie :)
Andrzej Jerzy Skrypij(30-01-2012, 04:23:53)
A ja w tym roku przegapi?em spraw? - i kalenarza ze "Stalówki" w tej chwili w Londynie jeszcze nie ma. Ale mo?e co? si? zmieni?
Pozdrowienia
Dariusz(30-01-2012, 16:03:08)
Witam, napisa?em do Was meila w tamtym tygodniu odno?nie przed?u?enia odbioru kalendarza, poniewa? nie ma mnie w Stalowej Woli i b?d? dopiero na pocz?tku lutego.
Z góry dzi?ki za odpowied?.

Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0209