Szukaj:

Witkiewicz, syn i Zakopane [FOTO]
Witkiewicz, syn i Zakopane [FOTO]

Mimo pierwszych opadów ?niegu, ?liskiej nawierzchni, zimowego zniech?cenia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli potrafi?o przyci?gn?? mieszka?ców regionu na kolejn? ods?on? Sztukobrania. Tym razem zosta?o ono po?wi?cone wystawie Firma: Witkiewicz i Syn.Od 3 grudnia mo?emy zwiedza? najnowsz? wystaw? w Muzeum Regionalnym, której my?l? przewodni? by?o pokazanie twórczo?ci plastycznej dwóch niezwyk?ych twórców XIX i XX wieku: Stanis?awa Witkiewicza i jego syna Stanis?awa Ignacego zwanego Witkacym. W kilku pomieszczeniach pojawi?o si? oko?o stu obrazów, które rozwieszono pod okre?lonymi tytu?ami, m.in. „G?bozbiór”, „Firma portretowa S.I. Witkiewicz”, „Pocztówki urodzinowe”, „Witkiewicz i japonizm” czy „Pracownia”. W?ród dzie? znalaz?y si? obrazy, akwarele, pastele, rysunki i fotografie z ró?nych etapów twórczo?ci obu artystów.

 

Wystawa zd??y?a si? ju? zaklimatyzowa? w Muzeum, jednak jej wielka prezentacja zaplanowana zosta?a dopiero na weekend 13-14 stycznia. Imprez? rozpocz??a projekcja klasycznego filmu „Po?egnanie jesieni” w re?. Mariusza Treli?skiego. W mi?dzyczasie dla ch?tnych zorganizowano akcj? plastyczn?.

 

Z ka?d? chwil? t?um zwiedzaj?cych wystaw?, g?ównie starszych osób, zwi?ksza? si?. Oko?o godz. 18 rozpocz??a si? cz??? pod nazw? „Opowie?ci Witkiewiczowskie”. W przygotowanych pomieszczeniach i na korytarzach s?uchano najpierw kurator wystawy Anny Król, która opowiada?a o malarskich ?wiatach ojca i syna, za? pó?niej, z mocnym po?lizgiem, dotar? przed publiczno?? Jan Karpiel-Bu?ecka, który poprowadzi? nas zakopia?skim ?ladem Witkiewiczów.

 

Ostatni punkt imprezy rozpocz?? si? z godzinnym opó?nieniem. T?um jednak z niecierpliwo?ci?, w zbieraj?cym si? ?cisku (trzeba przyzna?, ?e warunki koncertowe do najlepszych niestety nie nale?a?y) oczekiwa? w?a?nie na wyst?p „Kapeli” Jana Karpiela-Bu?ecki z Zakopanego, który stanowi podhala?sk? wizytówk? muzyczn?.

 

KW, fot. Piotr Walerowiczadmin, 15-01-2012

Komentarze
mag(17-01-2012, 10:13:08)
Moja babcia na to posz?a z kole?ank?. Mówi?a, ?e wystawa jej si? podoba?a, ale ponadto by?o kiepsko, nikt nie wiedzia? co si? dzieje i wysz?y przed koncertem, który jest na zdj?ciach.

Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0213