Szukaj:

O poszukiwaniu bohaterów w ZSP nr 1
O poszukiwaniu bohaterów w ZSP nr 1

Nazwisko Józefa Talera raczej nie mówi nic mieszka?com Stalowej Woli. Nie powinno jednak pozostawa? obce tym, którzy interesuj? si? histori? miasta. 26 stycznia, w ZSP nr 1 odb?dzie si? premiera ksi??ki, która zaprowadzi nas w czasy okupowanego Lwowa, Rzeszowa i… Rozwadowa.„W poszukiwaniu bohaterów” Józefa Talera to jedna z najnowszych ksi??ek, która odnosi si? do przedwojennych i wojennych czasów m.in. Rozwadowa. S? to barwne wspomnienia autora z okresu okupacji sp?dzonej w Rozwadowie, Lwowie i Rzeszowie. W swojej ksi??ce przywo?uje bohaterów niebylejakich, cho?by swojego ojca.

 Józef Taler jest synem zas?u?onego oficera Wojska Polskiego i obro?cy Stalowej Woli Abrahama Thalera, który podczas II wojny ?wiatowej pe?ni? funkcj? dowódcy kampanii przeciwlotniczej HSW. Razem z rodzicami mieszka? w Rozwadowie. Rodzina zachowa?a ?ydowsk? to?samo??, wykazuj?c aktywno?? w ruchu syjonistycznym. Równocze?nie pozostawa?a w g??bokiej wi?zi z Polakami. W wyniku wojennych dzia?a? Józef przeniós? si? do Lwowa, pó?niej za?, na fa?szywych dokumentach, do Rzeszowa. Po wojnie studiowa? medycyn?, by ostatecznie wyjecha? do USA. Tam w?a?nie w 1995 roku, powsta?a jego ksi??ka „In serach of heroes”.

Po niemal?e 20 latach ksi??ka Talera trafia na polski rynek. T?umaczenia podj?? si? Marek Wiatrowicz. Jej premiera odb?dzie si? w czwartek, 26 stycznia, o godz. 16.30 na du?ej auli ZSP nr 1. Prezentacj? u?wietni wyk?ad Marka Wiatrowicza na temat relacji mi?dzyludzkich spo?ecze?stwa Rozwadowa przed II wojn? ?wiatow?. Zaplanowano równie? pokaz filmu ze s?owem od autora oraz dyskusj?. „Ksi??ka pokazuje pozytywny wizerunek Polaków w stosunku do spo?ecze?stwa ?ydowskiego” – mówi organizator premiery Bart?omiej Belcarz. – „Taler zaprzeczy? wizerunkowi, jaki zbudowa? w swoich dzie?ach np. Gross. Polacy u Talera nie s? ?ydo?ercami”.

Ksi??k? b?dzie mo?na kupi? podczas spotkania. Pó?niej dost?pna b?dzie w sklepiku Muzeum Regionalnego oraz ksi?garni Sta?czyk.


kwadmin, 21-01-2012
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0180