Szukaj:

Konferencja historyczna w PSM
Konferencja historyczna w PSM

„Dmowski i Paderewski na konferencji pokojowej Pary? 1919” to temat konferencji, jaka odb?dzie si? 20 stycznia o godz. 18.00 w PSM w Stalowej Woli. Podczas spotkania zaproszeni prelegenci b?d? dyskutowa? o roli polskich polityków w procesie ustalania granic Polski.Akademicki Klub My?li Spo?eczno Politycznej „Vademecum” zaprasza na spotkanie po?wi?cone dwóm najwi?kszym politykom, którzy przyczynili si? do kszta?tu granic odradzaj?cego si? pa?stwa polskiego.

20 stycznia na auli Pa?stwowej Szko?y Muzycznej odb?dzie si? prelekcja i dyskusja na temat roli polskich delegatów – Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – podczas obrad konferencji pokojowej w Pary?u w 1919. Podczas spotkania przedstawione zostan? najwa?niejsze kwestie zwi?zane z  mechanizmem podejmowania decyzji na konferencji, w tym kwestia zakulisowych dzia?a? wp?ywaj?cych na ostateczne decyzje, jak równie? oczekiwania terytorialne polskiej delegacji w relacji do ostatecznych decyzji powzi?tych na konferencji.

 

ad

admin, 18-01-2012
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0217